Nikita logo

V roce 2019 získala firma Nikita Engine s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Nikita Engine s.r.o. na projekt „Pražský voucher na kreativní služby – Public relations“ v Praze za účelem vytvoření strategie public relations a publikace tiskových zpráv. Očekávaným výstupem je komplexní PR strategie, mediální výstupy, direct mailingové kampaně a pravidelný reporting.
Projekt Pražský voucher na kreativní služby je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma Nikita Engine s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Nikita Engine s.r.o. na projekt „Pražský voucher na kreativní služby – Online marketing“ v  Praze za účelem akvizice nových zákazníků . Očekávaným výstupem je vytvoření online marketingové kampaně, tvorba propagačních materiálů a reporting.
Projekt Pražský voucher na kreativní služby je spolufinancován Evropskou unií.